ANBI

Stichting Cherubino heeft sinds 12 juni 2020 de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Doneren aan een ANBI heeft een fiscaal voordeel voor de donateur, omdat de gift aftrekbaar is. Voor Culturele ANBI’s geldt zelfs aftrekbaarheid van 125% voor particulieren en 150% voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Dat betekent dat je een aanzienlijk deel van je donatie terugkrijgt c.q. dat je donatie feitelijk wordt opgehoogd! Zie deze pagina van de Belastingdienst.

Belangrijk! Er zijn twee vormen van giften: gewone en periodieke giften.

Voor een gewone gift geldt als drempelbedrag 1% van uw drempelinkomen, en als maximum 10% van uw belastbaar inkomen. Daarnaast geldt de aftrekbaarheid pas boven het drempelinkomen. Is uw belastbaar inkomen 45.000 euro per jaar, dan is het drempelbedrag 450 euro en het maximum 4500 euro. Doneert u bijvoorbeeld 500 euro, dan geldt de aftrek alleen voor de euro’s boven de 450 euro, in dit geval dus 50 euro. Vanwege de Culturele ANBI-status geldt 125% aftrekbaarheid = 62,50 euro totale aftrek. Als je 42% belasting betaalt, krijg je in totaal 26,25 euro van je donatie van 500 euro terug.

Dat schiet niet zoveel op… Gelukkig gelden de drempel en het maximum niet bij periodieke giften van minimaal 5 jaar! Doneer je 5 jaar lang 100 euro per jaar, kom je ook op een totale gift van 500 euro. In dit geval kun je echter elk jaar 125 euro aftrekken. Bij hetzelfde inkomen en belastingtarief is je belastingvoordeel al 52,50 euro… per jaar. Dus over 5 jaar 262,50 euro. Zo ‘kost’ je gift van 500 euro jou maar iets meer dan de helft van het bedrag dat wij ontvangen!

Zie meer info en de modelovereenkomst voor een gift ook op de website van de Belastingdienst.

Gegevens van stichting Cherubino

  • RSIN: 858492015
  • KvK: 70869979
  • E-mail: info@cherubino.nl
  • Telefoon: 06-41686106 (alg. dir. Nathan Tax).
  • Adres: Voorthuizenstraat 114
  • Postcode en plaats: 1106 DK Amsterdam

Stichting Cherubino is statutair gevestigd in Nijmegen en niet bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten.

Statuten stichting Cherubino (klik voor download)
Beleidsplan stichting Cherubino (klik voor download)

De jaarrekening voor het afgelopen jaar wordt, statutair, uiterlijk op 1 juli door het bestuur vastgesteld. Daarna wordt dit document hier zsm gepubliceerd.

Het bestuur van stichting Cherubino is momenteel als volgt samengesteld.

  • Marco van Thiel – Voorzitter | Marco is een interim manager in zowel de commerciële als in de non-profit wereld met een grote liefde voor opera, klassieke muziek en moderne kunst. Marco schuwt er niet voor om Europa door te crossen voor een mooie opera-uitvoering en verzamelt zelf jonge contemporaine kunst.
  • Augusta Goedhart – Penningmeester | Augusta is projectmanager in de wereld van energie besparing, houdt van overzicht creëren, sfeer maken/bewaken, zingen en wandelen. Momenteel ook bezig met organisatie van een operette week genaamd de klippertournee.
  • Robert Prins – Secretaris | Robert is een concertorganisator met voorliefde voor groot-symfonische zowel als hedendaagse ensemble projecten. Daarnaast is hij dol op het brengen van muziek en muziektheater op locatie. Sinds enige jaren legt hij zich als vegetarisch kok ook toe op culinaire locatieprojecten. Samen met twee collegakoks richtte hij “Uitgevist” op, een nautisch Vegan Seafood restaurant.